Aanmelden

Ons aanmeld- en intakeformulier bij MWRZ is ontworpen om een nauwkeurig beeld te krijgen van jouw specifieke behoeften en om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke zorg kunnen bieden. Het proces begint met enkele belangrijke vragen om te bepalen of MWRZ de juiste zorgpartner voor jou is.

Op deze pagina nemen we jou mee, stap voor stap in onze aanmeldprocedure. Tijdens het doorlopen van het formulier wordt aanvullende informatie getoond die relevant kan zijn voor jou. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Uitleg over het aanmeldformulier

We beginnen met het controleren van de basisvereisten:

  • Ben je ouder dan 18 jaar? Dit is een eerste vereiste om in aanmerking te komen voor onze zorgdiensten.

  • In het geval van een aanvraag voor jeugdzorg: Ben je ouder dan 16 jaar? Hierbij willen we benadrukken dat ons specialisme voornamelijk gericht is op volwassenen, maar we maken soms uitzonderingen in samenwerking met de gemeente.

  • Is LHBTI+ de specifieke hulpvraag? Bij MWRZ bieden we gespecialiseerde zorg voor individuen die worstelen met hun (gender)identiteit of geaardheid.

Daarna gaan we verder met het beoordelen van je geografische locatie:

  • Woon je in een van de volgende gemeenten? Dit heeft betrekking op de beschikbaarheid van zorg via specifieke contracten en regelingen.

  • Heb je al eerder een indicatie voor hulp ontvangen vanuit de gemeente? Hiermee bepalen we welke vervolgstappen nodig zijn om de juiste zorg voor jou te faciliteren.

Vervolgens kijken we naar specifieke omstandigheden:

  • Is er bij jou een licht verstandelijke beperking vastgesteld? Dit helpt ons om te beoordelen of onze zorgdiensten geschikt zijn voor jouw behoeften.

  • Heb je eerder behandelingen en/of diagnoses gehad van een psycholoog? Dit stelt ons in staat om een ​​compleet beeld te krijgen van je medische geschiedenis en zorgbehoeften.

  • Is er sprake van een crisis of denk je aan zelfdoding? In deze gevallen willen we ervoor zorgen dat je de juiste ondersteuning krijgt, mogelijk met tussenkomst van andere zorginstanties.

Nadat alle vragen zijn beantwoord, vragen we om persoonlijke gegevens om ons te helpen bij het opzetten van je zorgdossier.

Bij MWRZ streven we ernaar om elk individu te voorzien van zorg op maat, afgestemd op jouw unieke behoeften. Door middel van ons intakeproces willen we een solide basis leggen voor een effectief zorgtraject dat gericht is op jouw welzijn en groei.