FAQ

Op deze pagina vindt u de FAQ (Frequently Asked Questions), oftewel de ‘meestgestelde vragen’ aan MWRZ.

Algemene Vragen

Waarom kiezen voor de kleinschaligheid van MWRZ?
 • Uniek, laagdrempelig, kleinschalig en makkelijk bereikbaar.
 • Mogelijkheid van online ondersteuning (E-Health)
 • 2 vaste contactpersonen voor vierogenprincipe; resultaat: persoonlijke hulpverlening.
 • Netto meer tijd voor jou, omdat er minder andere kosten zijn. Dit kan 25% of meer zijn, vergeleken met grote zorgaanbieders.
 • Eén en dezelfde contactpersoon zorgt voor eenduidigheid en een goede basis van vertrouwen.
 • Er kan sneller geschakeld worden wanneer zelfregie toe- of afneemt.
 • Sneller schakelen met gemeenten en andere instanties.
 • 1 dossiersysteem; 24 uur inzichtelijk. Een hoog niveau van transparantie.
Ik heb met spoed hulp nodig. Kan MWRZ mij helpen?

Nee. MWRZ is geen crisisdienst of  ‘algemeen maatschappelijk werk’. Algemeen maatschappelijk werk is hulp wat iedere gemeente vrijblijvend aanbiedt als voorliggende voorziening (zoals bijv. SMWO Goes of Maatschappelijk Werk Walcheren). Wanneer de hulpvraag complex is, of meer dan 3 tot 5 begeleidingsgesprekken vergt, dan kan men wellicht spreken van een maatwerkvoorziening. Hiervoor bent u bij MWRZ wél aan het goede adres. Samen inventariseren we uw situatie met uw hulpvragen en vragen we een WMO-indicatie bij de gemeente aan. Wellicht volgt dan het welbekende keukentafelgesprek. Na toekenning van de indicatie kan de begeleiding van start gaan.

Ik ben hetero en/of cisgender. Kan MWRZ dan wel iets voor mij betekenen?

Vanwege de grote wachtlijst in de transgenderzorg en de schaarste van hulpverlening voor LHB personen, is in overeenstemming met het team en gecontracteerde gemeenten besloten om voorlopig alleen LHBTI+ casuïstiek op te pakken. Neem contact op met jouw gemeente om alternatieve mogelijkheden te bespreken.

Moet ik de hulp van MWRZ zelf betalen?

MWRZ levert diensten via WMO, Jeugdwet en PGB. Dit wordt vergoed door de gemeente. Er is hiervoor een eigen bijdrage van €20,60, welke geheven wordt door CAK. De CAK-bijdrage is vastgesteld door de landelijke overheid.

MWRZ is gecontracteerd via WMO bij de volgende gemeenten:

 • Gemeente Goes (Goes, Kloetinge, Kattendijke, Wolphaartsdijk, ‘s-Heer Hendrikskinderen en ‘s-Heer Arendskerke).
 • Gemeente Reimerswaal (Yerseke, Kruiningen, Oostdijk, Krabbendijke, Rilland, Bath, Hansweert en Waarde).
 • Gemeente Kapelle (Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge en Schore).
 • Gemeente Borsele (‘s-Gravenpolder, ‘s-Heerenhoek, Heinkenszand, Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ‘s-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande, Ovezande en Lewedorp).
 • Gemeente Tholen (Tholen, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Annaland, Sint Maartensdijk, Sint Philipsland en Stavenisse).
 • Gemeente Noord-Beveland (Kamperland, Kortgene, Colijnsplaat, Wissenkerke, Kats en Geersdijk).
 • Gemeente Schouwen-Duiveland (Zierikzee, Burgh-Haamstede, Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland, Renesse, Brouwershaven, Scharendijke, Kerkwerve, Dreischor, Noordgouwe, Zonnemaire, Ouwerkerk, Sirjansland, Ellemeet, Noordwelle en Serooskerke).
 • Gemeente Veere (Koudekerke, Westkapelle, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Grijpskerke, Vrouwenpolder, Biggekerke en Gapinge).
 • Gemeente Middelburg (Middelburg, Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en Sint Laurens).

Voor doorverwijzers / Gemeenten

Wat zijn de voordelen van MWRZ voor doorverwijzers en gemeenten?
 • Vraagbaak voor gemeenten en burgers inzake (LHBTI-) specifieke kwesties.
 • Minder overheadskosten, waardoor geïnvesteerde kosten direct terug te herleiden zijn naar de begeleiding van cliënten.
  Minder bureaucratie.
 • Begeleiding/ondersteuning is duidelijk; niet versnipperd.
 • De zelfstandig ondernemer stelt zich kwetsbaar en toetsbaar op (volgens de beroepscode). Verschuilen achter een bedrijfsnaam werkt niet.
 • Sneller schakelen met MWRZ dan met een organisatie met meer verantwoordelijken.
 • De zelfstandig ondernemer is autonoom in de eigen bedrijfsvoering en verplicht zichzelf om de eigen kwaliteit te waarborgen.
 • Kwaliteit is snel te sturen, te verbeteren en aan te vullen.
 • Beslissingen kunnen sneller worden gemaakt.
 • De zelfstandig ondernemer werkt samen met andere zelfstandigen en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertises en het 4-ogen principe.
 • De gemeente kan de beleidsvrijheid bij een zelfstandig ondernemer optimaal benutten. Kosten voor pilots en innovatie zijn lager en flexibeler.
Is de hulp van MWRZ begeleiding of behandeling?

Regelmatig komt de terugkerende vraag, of de hulp van MWRZ valt onder begeleiding of behandeling. Vaak is de achterliggende reden een financiële factor. (wie betaalt)?

Het antwoord is: hulp van MWRZ valt onder begeleiding. Om hierin duidelijkheid te geven is d.m.v. deskresearch het volgende geformuleerd en samengevat;

‘Begeleiding’ valt tussen ‘behandeling’ en ‘zorg’ in. Het is niet zwart-wit uit te leggen, maar kent verschillende grijstinten, samengevat is het verschil duidelijker te maken in onderstaand overzicht.

Behandeling:

 • Medische aanpak
 • Probleem oplossen/hanteerbaar maken
 • Gericht op herstel en/of genezing.
 • Stabiliseren/hanteerbaar maken van probleem of aandoening
 • Er wordt gebruik gemaakt van therapieën als aanpak van behandeling.
 • Wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Begeleiding (van MWRZ):

 • Aanleren en oefenen van nieuwe vaardigheden.
 • Bevorderen, behouden en compenseren.
 • Bieden van ondersteuning.
 • Verbeteren en ontwikkelen en stabiliseren van zelfredzaamheid.
 • Leren omgaan met
 • Leerproces met doel en eindpunt.
 • Leren om mogelijkheden optimaal te benutten.
 • Wordt vergoed door de gemeente.
Vanaf welke leeftijd kan MWRZ hulp bieden aan cliënten?

MWRZ biedt hulp aan personen vanaf 18 jaar. De hulp wordt vergoed via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente, of kan door de persoon zelf worden bekostigd. (bijv. het breinkennistraject).

Met uitzondering kan via de gemeente een maatwerkvoorziening afgegeven worden voor LHBTI-hulp aan jongeren vanaf 16 jaar. Overleg eerst met de gemeente of CJG Centrum voor Jeugd&Gezin, omdat deze niet verplicht is om deze vergoedingsconstructie te bieden. Voor personen jonger dan 16 jaar wordt doorverwezen naar de landelijke genderpoli’s. MWRZ heeft niet de expertise in huis die nodig is voor begeleiding aan kinderen.

Ik ben professional en zou graag meer willen weten over de LHBTI doelgroep. Wat voor tips heeft MWRZ voor mij?

Kijk eens onder het kopje Roze Hulpverlening –> voor professionals. Op deze website vind u wat u nodig heeft.

Op de website van Movisie zijn diverse gratis trainingen te volgen, waar je ook nog eens accreditatiepunten voor ontvangt! Kijk op www.movisieacademie.nl

Ook is er veel informatie te vinden op de website www.iedereenisanders.nl

Hoe wordt de kwaliteit van de professional van MWRZ gewaarborgd?

De professional bij MWRZ is geregistreerd bij ‘ Registerplein ‘ en/of ‘ SKJeugd ‘. Registerplein en SKJeugd zijn kwaliteitsregisters voor sociale (jeugd)professionals en zijn beiden onafhankelijke kwaliteitskeurmerken.

De sociaal professionals die zijn geregistreerd, zijn verplicht zich bij te scholen, zodat de professionals hun kwaliteit in het werk blijven verbeteren. Denk bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag (VOG), een geldige HBO-diploma met ook relevante bij- en nascholing. Het Registerplein en SKJeugd ziet hier op toe en borgt op deze wijze de (verbetering van) kwaliteit.

Hoe is bij MWRZ de WKKGZ gewaarborgd?

Omdat MWRZ een kleinschalige zorgaanbieder is, is er geen klachtencommissie aanwezig. Uiteraard is MWRZ verplicht om de mogelijkheid aan de cliënt te geven, om een ​​klacht in te dienen. Wanneer u een klacht heeft, is het volgende mogelijk:

 • Als eerste gaat u altijd in gesprek met de hulpverlener zelf. Samen bespreekt u de strubbelingen of verzoeken van uw huidige traject. Meestal zal dit leiden tot een oplossing. Indien dit voor u niet het gewenste resultaat geeft, kunt u een volgende stap ondernemen.
 • Een volgende stap kan zijn, om een ​​klacht in te dienen bij klachtenportaal Zorg te Enkhuizen. MWRZ is als zorgaanbieder aangesloten bij deze organisatie. Voor meer informatie: http://www.klachtenportaalzorg.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:

Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.
De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

 • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
 • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

De medewerkers van MWRZ staan ​​als volwaardig sociaal professioneel geregistreerd bij ‘Registerplein’, SKJeugd en BPSW. Ook is er de mogelijkheid om een ​​​​schriftelijke klacht in te dienen aan de Raad van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege. Voor meer informatie: https://www.bpsw.nl

Lees hier de flyer over WKKGZ.

Is de hulp van MWRZ reguliere of specialistische begeleiding?

De begeleiding van MWRZ is specialistisch (code 02A19). Vanuit MWRZ moeten wij voldoen aan de eisen van de (inter)nationale protocollen transgenderzorg. Dit vergt ook een behoorlijke investering van de organisatie en de collega’s. De meerwaarde voor deze doelgroep zit in het begeleidende voortraject voor de psychologische transgenderzorg (vervolg behandeling vanuit Specialistische GGZ/ZVW) en dossiervorming voor de genderpoli’s van de UMC’s. Dit vraagt specifieke specialistische kennis en bewezen track record in complexe gendercasuïstiek.

Om kwalitatieve en zorgvuldige genderzorg te leveren dient er gewerkt te worden met een vierogenprincipe. Er zijn dus altijd twee begeleiders per casus actief. De begeleiding zelf is altijd één op één en vindt te allen tijde plaats door een begeleider die minimaal HBO (niveau 6) gediplomeerd is. Daarnaast wordt de casuïstiek besproken in multidisciplinair overleg met de behandelende genderpoli.

Hoe een traject bij MWRZ er uit ziet, is te lezen in de handreiking genderzorg

Wanneer er sprake is van psychische c.q. psychiatrische diagnostiek is de complexiteit met genderdysfore klachten aan te tonen vanuit comorbiditeit. Wanneer er geen sprake is van comorbiditeit is het niet mogelijk andersoortige diagnostiek inzake genderdysforie te overleggen. De diagnose genderdysforie (302.85 genderdysforie bij adolescenten en volwassenen) is één van de weinige diagnoses, die in verband met de complexiteit achteraf vastgesteld wordt. Vanwege voornoemde informatie kijkt MWRZ niet naar het aantal leefgebieden ter beoordeling van het soort begeleiding, maar naar de complexiteit van de persoon, het in te zetten specialisme, voorafgaand aan de diagnostiek.

Tot voor kort werd er vanuit een aantal gemeenten gewerkt met lumpsum financiering. Omdat door een rechtelijke uitspraak niet langer deze financieringsvorm gebruikt mag worden, werken steeds meer gemeenten toe naar een financieringsvorm per client, per uur (P x Q). Waar voorheen ‘gemiddeld’ kon worden met de budgetten, is dit nu met urenindicering niet langer mogelijk. Vanwege het ‘middelen’ was het mogelijk in het verleden akkoord te gaan met een budget voor ‘reguliere begeleiding’. Dit behoort nu tot verleden tijd.

Indien de WMO-consulent na het onderzoek tot het besluit komt dat het tóch om reguliere begeleiding gaat, verzoeken wij dan ook vriendelijk contact op te nemen met een reguliere aanbieder. Dit komt ook ten goede aan de lange wachtlijsten binnen de transgenderzorg.