Voor professionals

Informatie voor professionals in de hulpverlening.

Vraagverheldering en consultatie

MWRZ werkt met cliënten vanuit een individuele setting. Voor hulpverleners is het mogelijk om hulp te vragen in het kader van vraagverheldering en consultatie. Vanuit het algemene en preventieve kader zijn op deze website een aantal instrumenten opgenomen die kunnen helpen bij LHBTI-kennis voor hulpverleners, mensen in het onderwijs, vrijwilligers etc.

113 Suïcidepreventie: Wanneer LHBTI jongeren kampen met suïcidegedachten kan er via onderstaande link een online behandeltraject van 8 chatsessies aangeboden worden. 

Overige informatie & handige links

De Movisie Academie biedt diverse online cursussen aan (gratis én met accreditatiepunten!);

Overige informatie & handige links

Feiten & Cijfers

Klik hier voor de landelijke feiten en cijfers over LHBTI op een rij. Meer benieuwd naar de cijfers in Zeeland? Klik hier voor de Zeeuwse feiten en cijfers over LHBTI op een rij.