Brief aan VWS en VNG over Ambulante Begeleiding Transgenderzorg

Beste lezer,

Wij zijn zorgaanbieders die specialistische ambulante begeleiding in de LHBTIQ+/transgenderzorg bieden en hebben tijdens de periode van opdracht van de kwartiermaker Transgenderzorg actief meegedacht over het optimaliseren van de (trans)genderzorg. Binnen de ambulante begeleiding bieden wij een voortraject waarbij we op zoek gaan naar de genderidentiteit van de cliënt, deze eventueel voorbereiden op de transitie en zorgen dat de cliënt niet in een sociaal isolement geraakt. Tijdens het ambulante traject werken wij aan passende dossiervorming voor het behandelend genderteam. We zien dat cliënten, die ervoor kiezen om in transitie te gaan, sneller door het traject heenkomen en dat men minder psychisch lijden ervaart dan mensen die geen ambulante begeleiding ontvangen. De cliënten die niet voor een medische transitie kiezen, welke overeenkomen met landelijke onderzoekscijfers van 80-85%, bieden wij een succesvol afgerond traject in hun genderzoektocht wat tevens de landelijke wachtlijsten ontlast.

In het onderzoeksrapport ‘Ervaringen en behoeften van transgenderpersonen in de zorg’ van de kwartiermaker transgenderzorg komen de belangrijkste knelpunten naar voren, zoals geen/beperkte begeleiding in omgang met genderdysforie en voorbereiding van het traject; te hoog percentage van zelfmedicatie en depressieve- en suïcidale klachten bij cliënten. Deze knelpunten herkennen wij als probleem binnen de (trans)genderzorg, echter door inzet van ambulante begeleiding zien wij dat deze cijfers niet representatief zijn voor onze cliëntpopulatie en dat ons werk een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van deze knelpunten en het kernprobleem, de hoge wachttijden voor psychologische zorg. Wij refereren hierbij ook aan de brief van minister Kuipers over de toekomst van de transgenderzorg.

Signalen:

  • De cliënten met co morbiditeit bemoeilijkt de toegang tot de genderpoli. Begeleiding is noodzakelijk, echter wetstechnisch onmogelijk door reeds lopende indicering. Voor veel zorgaanbieders is onderaannemerschap niet mogelijk. Deze cliënten krijgen niet de hulp die nodig is.
  • Als zorgaanbieders worstelen wij dagelijks met de knelpunten in organisatie en financiering Transgenderzorg vanuit Jeugdwet/WMO/PGB door gemeenten, zoals ook benoemd in de laatste voortgangsbrief van de kwartiermaker. Landelijk beleid staat haaks op gemeentelijke uitvoering en kost ons als zorgaanbieder 20-25% van de werktijd.

Na afstemming met de kwartiermaker Transgenderzorg hebben wij deze brief opgesteld om een handreiking te bieden om een succesvolle samenwerking te creëren met de genderteams binnen Nederland. Wij willen nadenken over stelsels en wetgeving heen, het begeleidings- en behandelkader laten samensmelten om tot een prachtige win-winsituatie te komen. Wij staan open voor een plek voor het op te starten gremium en tot het aangaan van een gesprek met u als samenwerkingspartner.

Daniel de Vreeze (Gendercare) – Johan Boone (MWRZ)

*Handreiking genderzorg MWRZ
*Documentatie kwartiermaker Transgenderzorg