27 juli 2015

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Maatschappelijk werk, ambulante begeleiding en psychische hulp

Je kunt voor maatschappelijk werk, ambulante begeleiding en psychische hulp terecht bij MWRZ. Daar krijg je een vaste maatschappelijk werker. Samen met de begeleider voer je gesprekken, leer je verschillende vaardigheden en onderneem je samen dingen. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met je eigen sociaal netwerk en de ketenpartners in de sociale dienstverlening uit uw regio.

Wat doet MWRZ?

Ambulante begeleiding is voor mensen van jong (18+) en oud die zelfstandig wonen en daar hulp en/of ondersteuning bij nodig hebben. Soms is er ook sprake van psychische problematiek, maar dat hoeft natuurlijk niet. MWRZ biedt de hulp die je nodig hebt. Het is niet zo dat de maatschappelijk werker allerlei (huishoudelijke) taken overneemt. De begeleiding is juist zo ingericht dat je zo zelfstandig mogelijk leert functioneren. De ambulante begeleiding kan betrekking hebben op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld veiligheid, wonen en dagelijks leven, financiën, relaties en gezin, sociaal netwerk, werk of dagbesteding, zingeving, vrije tijd en hobby’s, psychische en lichamelijke gezondheid. Op basis van deze leefgebieden wordt samen met jou een begeleidingsplan opgesteld, waarin doelen worden opgenomen waaraan gewerkt gaat worden. De begeleiding is meestal vanuit je eigen huis, ook wel ambulante begeleiding genoemd.

Wat is ambulante begeleiding?

Wanneer je kampt met bijvoorbeeld psychische- of psychosociale problemen, verslaving of een stoornis, is het soms moeilijk om het leven op de rails te houden of te krijgen. Of je wilt graag zelfstandig wonen, maar hebt hier hulp bij nodig. Enkele voorbeelden van begeleiding zijn; veiligheid in en om je eigen huis, leren omgaan met je geld, een zinvolle dagbesteding, sociale contacten, gezond eten, samen koken, praten over je problemen en oplossingen, leren omgaan met instanties, je administratie zelf bijhouden, activiteiten ondernemen. Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Jouw begeleiding is maatwerk en dat betekent dat dit zo wordt ingericht, dat de woonbegeleiding voldoet aan al jouw wensen en behoeften. Deze worden omgeschreven in een werkplan, wat de rode draad is tijdens de begeleiding. Uiteindelijk gaat het erom, dat jij zo zelfstandig mogelijk (weer) kan functioneren in de maatschappij.

Wat maakt de begeleiding van MWRZ uniek? 

De begeleiding van MWRZ is ambulant. Dit wil zeggen dat je de begeleiding vanuit je eigen woning krijgt. MWRZ heeft zelf geen woningen beschikbaar voor cliënten. MWRZ kiest voor deze werkwijze, zodat je vanuit jouw eigen vertrouwde omgeving begeleiding krijgt. Wanneer je je eigen leven steeds beter op de rails hebt en steeds zelfstandiger kan functioneren, heb je de begeleiding wellicht minder nodig. Er worden dan andere afspraken gemaakt, zoals van een aantal contacten per week, naar 1 x in de week of om de 2 weken, of misschien zelfs 1 x per maand. De maatschappelijk werker trekt zich in overleg met jou ‘terug’, in plaats van dat je moet verhuizen, omdat je ‘door moet stromen’ in je traject. Je kunt blijven wonen op je eigen vertrouwde plek waar je inmiddels je plaats in de wijk of dorp hebt en je jouw sociaal netwerk hebt uitgebreid. Je hoeft dan niet te verhuizen. Daarnaast bespaart deze werkwijze kosten voor de gemeenten, omdat trajecten niet langer lopen dan de cliënt zelf nodig heeft.