Skip to main content

Waarom MWRZ

Waarom kiezen voor de kleinschaligheid van MWRZ?

 • Uniek, laagdrempelig, kleinschalig en makkelijk bereikbaar.
 • Mogelijkheid van online ondersteuning (E-Health)
 • Één hulpverlener (evt. 1 tijdelijke vervanger bij vakantie/ziekte). Resultaat: Persoonlijke hulpverlening!
 • Netto meer tijd voor jou, omdat er minder andere kosten zijn. Dit kan 25% of meer zijn, vergeleken met grote zorgaanbieders.
 • Eén en dezelfde contactpersoon zorgt voor eenduidigheid en een goede basis van vertrouwen.
 • Er kan sneller geschakeld worden wanneer zelfregie toe- of afneemt.
 • Sneller schakelen met gemeenten en andere instanties.
 • 1 dossiersysteem; 24 uur inzichtelijk. Een hoog niveau van transparantie.

Tien voordelen van MWRZ voor gemeenten?

 • Vraagbaak voor gemeenten en burgers inzake (LHBTI-) specifieke kwesties.
 • Minder overheadskosten, waardoor geïnvesteerde kosten direct terug te herleiden zijn naar de begeleiding van cliënten.
 • Minder bureaucratie.
 • Begeleiding/ondersteuning is duidelijk; niet versnipperd.
 • De zelfstandig ondernemer stelt zich kwetsbaar en toetsbaar op (volgens de beroepscode). Verschuilen achter een bedrijfsnaam werkt niet.
 • Sneller schakelen met MWRZ dan met een organisatie met meer verantwoordelijken.
 • De zelfstandig ondernemer is autonoom in de eigen bedrijfsvoering en verplicht zichzelf om de eigen kwaliteit te waarborgen
 • Kwaliteit is snel te sturen, te verbeteren en aan te vullen. Beslissingen kunnen sneller worden gemaakt.
 • De zelfstandig ondernemer werkt samen met andere zelfstandigen en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertises en het 4-ogen principe.
 • De gemeente kan de beleidsvrijheid bij een zelfstandig ondernemer optimaal benutten. Kosten voor pilots en innovatie zijn lager en flexibeler.

© 2022 MWRZ. Alle rechten voorbehouden

registerplein-white skj-white BPSW-white