15 maart 2014

Roze Hulpverlening

Roze Hulpverlening

Al langer valt het je op dat je anders bent. Sommigen noemen het ‘homo’ of ‘lesbo’, anderen benadrukken het niet graag op deze manier en noemen het ‘gewoon anders’. Er achter komen dat je een andere geaardheid of genderdysforie hebt, is vaak een hele schok. Jezelf accepteren lukt soms niet en het kan je hele leven compleet op zijn kop zetten. Misschien vindt de familie jouw gedachten wel erg vreemd. Sommige mensen denken dat het een ziekte is, of iets is waar je overheen kunt groeien. En hoe ga je er zelf mee om? Wil jij wel anders zijn? Of heb je geen keuze? Misschien worstel je erg met je geaardheid in combinatie met je geloof. Of bent u een ouder van een zoon of dochter die een andere geaardheid of genderdysforie heeft. Deze worsteling met jezelf kan erg moeilijk zijn en misschien kun je er met niemand over praten.

Voor MWRZ is de roze hulpverlening een belangrijk speerpunt en is de expertise op dit vlak groot. Rondom het thema homoseksualiteit en genderdysforie (LHBTI+) is er weinig tot geen individuele professionele hulpverlening in Nederland. MWRZ probeert deze discrepantie met zijn maatschappelijke zorg te overbruggen.

Meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u vinden op de website van Roze Hulpverlening. Ook MWRZ is hierbij aangesloten als zorgaanbieder.