Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Maatschappelijk werk, ambulante begeleiding en psychische hulp

U kunt voor maatschappelijk werk, ambulante begeleiding en psychische hulp terecht bij MWRZ. Daar krijgt u een vaste maatschappelijk werker. Samen met de deze begeleider voert u gesprekken, leert u verschillende vaardigheden en onderneemt u samen dingen. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met uw eigen sociaal netwerk en de ketenpartners in de sociale dienstverlening uit uw regio.

Wat doet MWRZ?

Ambulante begeleiding is voor mensen van jong (16+) en oud die zelfstandig wonen en daar hulp en/of ondersteuning bij nodig hebben. (van 16 t/m 18 jaar -> via PGB) Soms is er ook sprake van psychische problematiek, maar dat hoeft natuurlijk niet. MWRZ biedt dan de hulp die u nodig heeft. Het is niet zo dat de maatschappelijk werker allerlei (huishoudelijke) taken overneemt. De begeleiding is juist zo ingericht dat u zo zelfstandig mogelijk leert functioneren. De ambulante begeleiding kan betrekking hebben op verschillende leefgebieden. Bijvoorbeeld veiligheid, wonen en dagelijks leven, financiën, relaties en gezin, sociaal netwerk, werk of dagbesteding, zingeving, vrije tijd en hobby’s, psychische en lichamelijke gezondheid. Op basis van deze leefgebieden wordt samen met u een begeleidingsplan opgesteld, waarin doelen worden opgenomen waaraan gewerkt gaat worden. De begeleiding is meestal vanuit uw eigen huis, ook wel ambulante begeleiding genoemd.

 

Wat is woonbegeleiding?

Wanneer u kampt met bijvoorbeeld psychische- of psychosociale problemen, verslaving of een stoornis, is het soms moeilijk om het leven op de rails te houden of te krijgen. Of u wilt graag zelfstandig wonen, maar heeft hier hulp bij nodig. Enkele voorbeelden van woonbegeleiding zijn; veiligheid in en om uw eigen huis, leren omgaan met uw geld, een zinvolle dagbesteding, sociale contacten, gezond eten, samen koken, praten over uw problemen en oplossingen, leren omgaan met instanties, uw administratie zelf bijhouden, activiteiten ondernemen. Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Uw woonbegeleiding is maatwerk en dat betekent dat dit zo wordt ingericht, dat de woonbegeleiding voldoet aan al uw wensen en behoeften. Deze worden omgeschreven in een werkplan, wat de rode draad is tijdens de woonbegeleiding. Uiteindelijk gaat het erom, dat u zo zelfstandig mogelijk (weer) kan functioneren in de maatschappij.

 

Wat maakt de begeleiding van MWRZ uniek? 

De begeleiding van MWRZ is ambulant. Dit wil zeggen dat u de begeleiding vanuit uw eigen woning krijgt. MWRZ heeft zelf geen woningen beschikbaar voor cliënten. MWRZ kiest voor deze werkwijze, zodat u vanuit uw eigen vertrouwde omgeving begeleiding krijgt. Wanneer u uw eigen leven steeds beter op de rails heeft en steeds zelfstandiger kan functioneren, heeft u de begeleiding wellicht minder nodig. Er worden dan andere afspraken gemaakt, zoals van een aantal contacten per week, naar 1 x in de week of om de 2 weken, of misschien zelfs 1 x per maand. De maatschappelijk werker trekt zich in overleg met u ‘terug’, in plaats van dat u moet verhuizen, omdat u ‘door moet stromen’ in uw traject. U kunt blijven wonen op uw eigen vertrouwde plek waar u inmiddels uw plaats in de wijk of dorp heeft en uw sociaal netwerk heeft uitgebreid. U hoeft dan niet te verhuizen. Daarnaast bespaart deze werkwijze kosten voor de gemeenten, omdat trajecten niet langer lopen dan de cliënt zelf nodig heeft.